Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đoàn Thu Hà

HOSE - 15/01/2021 12:16:16
SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đoàn Thu Hà

Đoàn Thu Hà thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
 51234_-bo--Doan-Thu-Ha.pdf

Tin tức về SFI

Tin tức cùng ngành