Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Trần Phúc

HOSE - 15/01/2021 12:17:14
SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Trần Phúc

Đặng Trần Phúc thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
 51249_--Dang-Tran-Phuc.pdf

Tin tức về SFI

Tin tức cùng ngành