Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GEX: Thông báo nhận được công văn của UBCKNN về kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của GEX

HOSE - 15/01/2021 15:03:47
GEX: Thông báo nhận được công văn của UBCKNN về kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của GEX

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thông báo nhận được công văn của UBCKNN về kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của GEX như sau:


Tài liệu đính kèm
 22732_-Ket-Qua-Ban-CPQ.pdf

Tin tức về GEX

Tin tức cùng ngành