Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PC1: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan

HOSE - 21/01/2021 13:41:36
PC1: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan như sau:


Tài liệu đính kèm
 104641_1-va-to-chuc-CLQ.pdf

Tin tức về PC1

Tin tức cùng ngành