Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

HOSE - 21/01/2021 14:46:29
PGD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 63751_020-cua-PV-Gas-D.pdf

Tin tức về PGD

Tin tức cùng ngành