Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GEG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thanh Vinh

HOSE - 21/01/2021 14:56:08
GEG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thanh Vinh

Lê Thanh Vinh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai như sau:


Tài liệu đính kèm
 61156_o--Le-Thanh-Vinh.pdf

Tin tức về GEG

Tin tức cùng ngành