Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 4/2020 và cả năm 2020, kế hoạch SXKD quý 1/2021

HOSE - 21/01/2021 15:19:49
DRC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 4/2020 và cả năm 2020, kế hoạch SXKD quý 1/2021

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 4/2020 và cả năm 2020, kế hoạch SXKD quý 1/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54646_ke-hoach-Q1.2021.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành