Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019

HOSE - 21/01/2021 15:26:41
DRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52642_BCTC-Q4-nam-2020.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành