Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PLP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

HOSE - 21/01/2021 15:58:27
PLP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 43706_LP--BC-QTCT-2020.pdf

Tin tức về PLP

Tin tức cùng ngành