Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DHC: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng CTBC

HOSE - 21/01/2021 16:02:33
DHC: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng CTBC

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng CTBC như sau:


Tài liệu đính kèm
 42142_-HAN-TAI-NH-CTBC.pdf

Tin tức về DHC

Tin tức cùng ngành