Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NHH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH An Trung Industries

HOSE - 21/01/2021 16:07:02
NHH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH An Trung Industries

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH An Trung Industries như sau:


Tài liệu đính kèm
 40649_ang-von-An-Trung.pdf

Tin tức về NHH

Tin tức cùng ngành