Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TNI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 21/01/2021 16:08:27
TNI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 40700_henhLechLoiNhuan.pdf

Tin tức về TNI

Tin tức cùng ngành