Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 03/02/2021 19:48:54
DVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DVC của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 07/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2 – Nhà hàng Cảng – Số 2B Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Công ty sẽ thông báo sau)

Tin tức về DVC

Tin tức cùng ngành