Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019

HOSE - 03/02/2021 20:01:59
SFI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45325_-hop-nhat-Q42020.pdf
 45325_CTC-rieng-Q42020.pdf

Tin tức về SFI

Tin tức cùng ngành