Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 03/02/2021 20:43:25
HAX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 42640_et-dang-luu-hanh.pdf

Tin tức về HAX

Tin tức cùng ngành