Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MQN: Trần Thị Thanh Nga - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 152.557 CP

HNX - 08/02/2021 23:29:33
MQN: Trần Thị Thanh Nga - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 152.557 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thanh Nga
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: MQN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 406.082 CP (tỷ lệ 13,27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 152.557 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: gia tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/02/2021.

Tin tức về MQN

Tin tức cùng ngành