Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAV: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để tổ chức ĐHĐCĐTN 2021

HOSE - 09/02/2021 09:40:42
SAV: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để tổ chức ĐHĐCĐTN 2021

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 24214_HDCD-thuong-nien.pdf

Tin tức về SAV

Tin tức cùng ngành