Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE - 09/02/2021 09:58:23
SVC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 50828_thuong-nien-2021.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành