Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT

HOSE - 09/02/2021 09:59:00
SVC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 50832_iec-bau-PCT-HDQT.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành