Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TTF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019

HOSE - 09/02/2021 13:34:27
TTF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 114224_-GT-KQKD-Q4.2020.pdf

Tin tức về TTF

Tin tức cùng ngành