Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CSV: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ và Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS

HOSE - 09/02/2021 13:36:02
CSV: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ và Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS

 Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ và Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS như sau:


Tài liệu đính kèm
 114236_V--Bo-nhiem-PTGD.pdf

Tin tức về CSV

Tin tức cùng ngành