Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NHH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Thanh Nam

HOSE - 09/02/2021 13:57:39
NHH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Thanh Nam

Bùi Thanh Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội như sau:


Tài liệu đính kèm
 113416_p-co-dong-noi-bo.pdf

Tin tức về NHH

Tin tức cùng ngành