Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FPT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 09/02/2021 14:11:34
FPT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của  Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) như sau:


Tài liệu đính kèm
 104734_thuong-nien-2021.pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành