Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SBR: Huỳnh Quang Vĩnh - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 0 CP

HNX - 09/02/2021 15:30:20
SBR: Huỳnh Quang Vĩnh - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Quang Vĩnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: SBR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.075 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.075 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Mức giá bán không đạt được như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/01/2021.

Tin tức về SBR

Tin tức cùng ngành