Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PPE: Lê Cảnh Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 101.100 CP

HNX - 09/02/2021 16:11:32
PPE: Lê Cảnh Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 101.100 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Cảnh Toàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: PPE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 102.600 CP (tỷ lệ 5,13%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 101.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được giá khớp lệnh mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/01/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/02/2021.

Tin tức về PPE

Tin tức cùng ngành