Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PLP: Đính chính BCTC quý 4 năm 2020

HOSE - 09/02/2021 16:37:57
PLP: Đính chính BCTC quý 4 năm 2020

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đính chính BCTC quý 4 năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 30242_ai-chinh-Q4.2020.pdf

Tin tức về PLP

Tin tức cùng ngành