Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AG1: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên BKS, Kế toán trưởng - đã bán 60.500 CP

HNX - 09/02/2021 16:47:07
AG1: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên BKS, Kế toán trưởng - đã bán 60.500 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Phước
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS, Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: AG1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.500 CP (tỷ lệ 1,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 60.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/01/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/01/2021.

Tin tức về AG1

Tin tức cùng ngành