Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PAS: Trần Duy Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP

HNX - 09/02/2021 17:22:42
PAS: Trần Duy Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Duy Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PAS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.500 CP (tỷ lệ 0,12%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/02/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/03/2021.

Tin tức về PAS

Tin tức cùng ngành