Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HKC: Bùi Tấn Anh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

HNX - 09/02/2021 17:27:07
HKC: Bùi Tấn Anh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Tấn Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: HKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 283.590 CP (tỷ lệ 11,82%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 283.590 CP (tỷ lệ 11,82%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá mua không đáp ứng mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/01/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/02/2021.

Tin tức về HKC

Tin tức cùng ngành