Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ACC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7

HOSE - 09/02/2021 17:43:33
ACC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 như sau:


Tài liệu đính kèm
 42725_-doi-Giay-CNDKKD.pdf

Tin tức về ACC

Tin tức cùng ngành