Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNF: CTCP Transimex - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 25.300 CP

HNX - 09/02/2021 17:49:04
VNF: CTCP Transimex - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 25.300 CP
- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Transimex
- Mã chứng khoán: VNF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.551.495 CP (tỷ lệ 54,33%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Tuấn Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Duy Hiệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 25.300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỉ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/02/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/03/2021.

Tin tức về VNF

Tin tức cùng ngành