Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ACM: Lê Thị Yến Ngọc không còn là cổ đông lớn

HNX - 09/02/2021 17:51:01
ACM: Lê Thị Yến Ngọc không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Yến Ngọc- Mã chứng khoán: ACM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.157.700 CP (tỷ lệ 6,19%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.157.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 3,92%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 29/12/2020.

Tin tức về ACM

Tin tức cùng ngành