Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty IDICO-CTCP

HOSE - 09/02/2021 17:53:43
HTI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty IDICO-CTCP

Tổng Công ty IDICO-CTCP báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO như sau:


Tài liệu đính kèm
  34726_dich-NCLQ--IDICO.pdf

Tin tức về HTI

Tin tức cùng ngành