Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
AGM 17.25 1.20 6.96 9,410 13.86 1.33
SMC 32.55 2.25 6.91 174,840 4.25 8.18
CMV 14.70 1.00 6.80 140 7.58 2.07
NKG 28.10 1.90 6.76 869,530 9.14 3.28
THI 26.10 1.60 6.13 30 7.40 3.74
TLH 16.35 0.95 5.81 600,280 9.26 1.87
HMC 23.40 1.30 5.56 35,030 4.13 5.98
OPC 62.70 3.40 5.42 1,370 15.91 4.15
AMD 7.01 0.37 5.28 1,325,040 79.28 0.09
HSG 34.90 1.80 5.16 2,087,560 6.86 5.35
HVX 4.76 0.24 5.04 880 46.59 0.11
POM 17.95 0.85 4.74 95,320 32.63 0.58