Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
SVI 73.00 5.10 6.99 6,520 7.10 11.01
SVT 6.87 0.48 6.99 60 7.44 0.99
PTC 4.44 0.31 6.98 30 1.28 3.72
PHR 39.50 2.75 6.96 687,970 12.09 3.50
GAB 74.70 5.20 6.96 121,160 66.41 1.20
VRC 6.20 0.43 6.94 24,570 13.83 0.48
HAR 3.17 0.22 6.94 1,415,830 31.59 0.11
PIT 3.32 0.23 6.93 190 7.36 0.48
THI 26.00 1.80 6.92 10 7.07 3.93
AMD 2.04 0.14 6.86 2,393,870 9.44 0.23
IMP 56.90 3.90 6.85 388,490 18.49 3.29
HII 10.95 0.75 6.85 132,330 6.61 1.77