Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
DTA 9.00 0.63 7.00 15,040 -230.46 -0.04
PGI 23.80 1.65 6.93 4,860 11.08 2.15
SJF 3.18 0.22 6.92 42,590 -9.04 -0.35
DAH 7.81 0.54 6.91 56,610 -9.89 -0.79
TVT 22.50 1.55 6.89 490 5.64 3.99
TNC 24.90 1.60 6.43 30 17.51 1.42
BMC 14.10 0.80 5.67 8,390 12.94 1.09
CCI 18.00 1.00 5.56 900 9.26 1.94
TNT 9.00 0.50 5.56 71,800 -86.10 -0.10
VIS 16.60 0.90 5.42 100 10.19 1.63
SHI 17.80 0.95 5.34 51,500 25.04 0.71
FLC 10.60 0.50 4.72 2,759,020 6.06 1.75