Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
TPC 10.00 0.70 7.00 10 7.14 1.40
CIG 2.00 0.14 7.00 2,110 -17.85 -0.11
HAI 2.87 0.20 6.97 3,921,460 10.82 0.27
FIT 6.03 0.42 6.97 1,937,650 98.12 0.06
L10 15.10 1.05 6.95 20 9.26 1.63
PGD 44.60 3.10 6.95 11,160 17.56 2.54
AMD 2.02 0.14 6.93 5,923,400 9.04 0.22
KPF 23.10 1.60 6.93 910 115.19 0.20
LAF 9.10 0.63 6.92 470 -16.05 -0.57
HAS 6.81 0.47 6.90 1,250 10.97 0.62
HAX 17.40 1.20 6.90 508,410 7.84 2.22
CMX 14.50 1.00 6.90 75,560 2.02 7.18