Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
VOS 20.25 1.40 6.91 56,420 19.77 1.09
VMD 46.30 3.20 6.91 3,390 20.54 2.41
DRH 14.65 1.00 6.83 554,510 39.66 0.39
DLG 4.13 0.28 6.78 1,955,910 -2.26 -1.95
ASP 11.30 0.75 6.64 84,850 10.77 1.12
MDG 12.90 0.85 6.59 10 15.50 0.89
FDC 14.45 0.95 6.57 7,710 48.96 0.31
SFC 25.90 1.70 6.56 140 11.04 2.50
SVC 75.10 4.80 6.39 20 11.67 6.85
PDN 89.20 5.20 5.83 60 9.54 9.89
TNC 28.60 1.65 5.77 1,130 21.07 1.44
ASG 0.00 28.80 0.00 3,140 32.82 0.88