Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
TGG 3.61 0.25 6.93 87,230 2.47 3.98
LEC 5.08 0.35 6.89 640 107.31 0.10
HHP 8.13 0.56 6.89 58,500 6.81 1.54
VAF 9.36 0.64 6.84 120 13.87 1.01
IBC 2.71 0.18 6.64 149,680 16.00 1.26
SFC 16.15 1.00 6.19 20 12.38 1.85
HTL 17.80 1.10 6.18 170 10.14 2.06
SVC 36.65 1.85 5.05 120 24.89 4.13
BIC 26.00 1.30 5.00 19,320 8.40 3.26
AGM 5.41 0.26 4.81 15,910 11.76 2.66
SJS 43.00 2.00 4.65 2,830 203.56 0.35
NVT 7.51 0.31 4.13 1,060 -24.54 -0.63