Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
OGC 9.77 0.68 6.96 6,760 27.50 0.44
FLC 4.33 0.30 6.93 412,110 -11.22 -0.60
HDC 34.00 2.35 6.91 184,620 14.56 3.85
ROS 2.46 0.17 6.91 710,320 28.68 0.17
FTS 30.40 2.10 6.91 33,110 6.45 5.77
SAM 10.90 0.75 6.88 224,330 28.33 0.41
EVG 5.82 0.40 6.87 30,680 43.84 0.18
HTN 26.20 1.80 6.87 8,110 13.23 2.76
HMC 15.30 1.05 6.86 14,860 6.07 4.68
CIG 5.10 0.35 6.86 2,400 13.72 0.67
YEG 20.40 1.40 6.86 26,500 8.42 2.02
DXS 15.30 1.05 6.86 13,780 16.68 1.37