Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
RAL 187.20 13.10 7.00 14,940 6.85 29.22
SMA 8.00 0.56 7.00 2,410 -4.61 -1.86
POM 13.60 0.95 6.99 58,530 253.94 0.06
IJC 29.35 2.05 6.98 1,005,830 12.24 2.56
RIC 33.00 2.30 6.97 26,750 -30.46 -1.16
NKG 16.50 1.15 6.97 1,565,940 10.57 1.67
RDP 9.20 0.64 6.96 11,390 110.63 0.09
C47 11.50 0.80 6.96 139,440 10.33 1.19
TLH 7.91 0.55 6.95 139,610 11.23 0.75
VIX 32.40 2.25 6.94 726,190 13.47 2.57
NVT 7.93 0.55 6.94 4,470 139.54 0.06
HSL 6.49 0.45 6.93 133,330 10.24 0.68