Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
RIC 5.58 0.39 6.99 2,000 -10.84 -0.54
DTL 18.60 1.30 6.99 20 -17.48 -1.37
GAB 29.55 2.05 6.94 164,740 47.21 0.45
PJT 11.60 0.80 6.90 1,240 5.18 2.04
CTD 49.30 3.40 6.90 251,890 4.84 10.38
VNL 14.55 1.00 6.87 10 7.30 2.07
DIC 2.04 0.14 6.86 458,160 8.80 0.24
SMB 32.80 2.20 6.71 153,570 6.07 6.09
CLG 2.99 0.20 6.69 25,400 -0.44 -5.55
KPF 19.50 1.30 6.67 240 99.73 0.20
CIG 1.96 0.13 6.63 1,130 -19.63 -0.11
VIS 23.50 1.35 5.74 1,670 -5.00 -4.56