Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
TDG 2.16 0.15 6.94 863,920 -17.86 -0.13
TNC 24.80 1.70 6.85 50,810 10.12 2.62
PTC 8.50 0.58 6.82 300 3.07 2.96
EMC 15.40 1.05 6.82 80 143.39 0.11
LSS 5.85 0.39 6.67 300,590 16.62 0.38
HU1 6.00 0.40 6.67 100 7.02 0.91
S4A 27.15 1.80 6.63 100 14.93 1.94
TTB 5.43 0.35 6.45 3,177,110 23.31 0.25
HSG 13.45 0.75 5.58 11,800,110 7.96 1.78
HUB 21.80 1.20 5.50 55,140 5.48 4.20
VID 9.00 0.48 5.33 400 53.27 0.18
TTA 0.00 21.60 0.00 5,484,500 27.70 0.78