Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
SAV 9.20 0.64 6.96 10 5.98 1.64
FIT 4.03 0.28 6.95 1,203,220 -456.78 -0.01
FLC 4.33 0.30 6.93 16,706,240 9.66 0.48
HAX 21.75 1.50 6.90 1,052,070 8.71 2.67
KMR 2.62 0.18 6.87 183,130 24.67 0.11
TDW 19.70 1.35 6.85 30 9.86 2.14
SZC 16.80 1.15 6.85 360,490 14.53 1.24
FTM 3.39 0.23 6.78 51,540 -6.70 -0.54
DXV 3.40 0.23 6.76 140 -16.47 -0.22
CLC 33.00 2.20 6.67 1,660 6.51 5.41
HOT 45.00 3.00 6.67 20 22.07 2.17
VMD 22.60 1.50 6.64 30 14.00 1.72