Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
PIT 4.00 0.28 7.00 17,300 7.49 0.53
HU3 7.27 0.50 6.88 110 4.98 1.46
DAT 19.75 1.35 6.84 2,710 17.47 1.13
MCP 9.97 0.68 6.82 10 22.15 0.45
DTT 11.75 0.80 6.81 100 11.23 1.05
VNS 11.75 0.80 6.81 156,580 13.22 0.89
PTL 3.54 0.24 6.78 11,620 125.95 0.03
LEC 14.95 1.00 6.69 390 -130.71 -0.11
VMD 20.40 1.30 6.37 310 9.24 2.21
SC5 19.00 1.20 6.32 11,450 10.45 1.82
VDP 31.10 1.95 6.27 180 9.46 3.29
TMT 5.29 0.30 5.67 2,420 -99.20 -0.05