Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn ngành:


Doanh nghiệp trong ngành theo TOP

Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Vốn hóa (tỷ) P/E P/B ROE ROA Tỷ suất cổ tức Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNST
MFS 28.50 -1.72 215.60 7.85 1.13 14.54 9.23 8.19 -35.37 -10.79
PIA 25.00 -3.85 125.58 8.10 1.91 25.85 18.01 6.21 29.06 4.77
FOX 57.50 -0.52 23,570.84 12.32 3.44 30.60 10.02 1.39 10.64 15.14
TTN 9.30 1.09 490.24 16.10 1.09 6.76 4.45 8.99 -5.39 -46.66
PTP 12.50 0.00 100.07 17.49 0.74 4.16 1.93 6.67 0.00 0.00
PAI 10.50 0.00 64.80 17.56 1.34 7.66 3.98 3.92 0.00 0.00
VGI 23.00 -2.13 89,676.77 89.13 2.99 3.46 1.88 3.39 1.48 -19.10