Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn ngành:


Doanh nghiệp trong ngành theo TOP

Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Vốn hóa (tỷ) P/E P/B ROE ROA Tỷ suất cổ tức Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNST
MFS 29.90 -0.33 215.60 7.85 1.13 14.54 9.23 8.19 -35.37 -10.79
PIA 28.80 0.00 125.58 8.10 1.91 25.85 18.01 6.21 29.06 4.77
FOX 68.30 1.19 23,570.84 12.32 3.44 30.60 10.02 1.39 10.64 15.14
TTN 12.10 0.83 490.24 16.10 1.09 6.76 4.45 8.99 -5.39 -46.66
PTP 12.70 0.00 100.07 17.49 0.74 4.16 1.93 6.67 0.00 0.00
PAI 13.00 0.00 64.80 17.56 1.34 7.66 3.98 3.92 0.00 0.00
VGI 24.80 0.00 89,676.77 89.13 2.99 3.46 1.88 3.39 1.48 -19.10