Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HPG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE)

Ngành: Tài nguyên cơ bản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
17.25 -0.75 -4.17% 18.00 19.25 16.75 17.05-17.80 3,323,870 577.67 50 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
PENM IV Germany GmbH & Co.KG 8500000 500,000 21/04/2017 21/04/2017 100,000 21/04/2017 8400000 Đã xong
PENM IV Germany GmbH & Co.KG Hans Christian Jacobsen 3000000 5,500,000 15/03/2017 15/03/2017 5,500,000 15/03/2017 -2500000 Đã xong
PENM IV Germany GmbH & Co.KG Hans Christian Jacobsen 0 3,000,000 06/03/2017 06/03/2017 3,000,000 06/03/2017 -3000000 Đã xong
Wareham Group Limited 6566214 0 19/09/2016 19/09/2016 -200,000 19/09/2016 6766214 Đã xong
Amersham Industries Limited 5628123 0 21/07/2016 21/07/2016 -279,370 21/07/2016 5907493 Đã xong
Vietnam Investment Property Holdings Limited 1414640 0 04/07/2016 04/07/2016 -550,000 04/07/2016 1964640 Đã xong
VOF Investment Limited 36762827 0 04/07/2016 04/07/2016 -1,030,000 04/07/2016 37792827 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 27541110 0 11/05/2016 11/05/2016 -164,080 11/05/2016 27705190 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 26909000 0 09/05/2016 09/05/2016 632,110 09/05/2016 26276890 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 30952180 0 28/01/2016 28/01/2016 -3,922,910 28/01/2016 34875090 Đã xong
VOF Investment Limited 36417657 0 22/01/2016 22/01/2016 330,000 22/01/2016 36087657 Đã xong
VOF Investment Limited 36744547 0 24/12/2015 24/12/2015 -150,000 24/12/2015 36894547 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 34590740 0 21/12/2015 21/12/2015 154,000 21/12/2015 34436740 Đã xong
Beira Limited 8959757 0 21/12/2015 21/12/2015 -200,160 21/12/2015 9159917 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 34941490 0 21/12/2015 21/12/2015 -350,750 21/12/2015 35292240 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 34455050 0 14/10/2015 14/10/2015 486,440 14/10/2015 33968610 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 34749110 0 03/09/2015 03/09/2015 -294,060 03/09/2015 35043170 Đã xong
Greystanes Limited Company 317173 0 31/08/2015 31/08/2015 158,585 31/08/2015 158588 Đã xong
Beira Limited 8016999 0 31/08/2015 31/08/2015 942,758 31/08/2015 7074241 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 20872207 0 31/08/2015 31/08/2015 13,876,903 31/08/2015 6995304 Đã xong
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) Ho An T 129225 129,225 27/08/2015 27/08/2015 -129,220 27/08/2015 258445 Đã xong
Forum One-VCG Partners Vietnam Fund 5466273 2,000,000 21/08/2015 21/08/2015 -2,000,000 21/08/2015 7466273 Đã xong
Forum One-VCG Partners Vietnam Fund Ho An T 0 5,466,273 17/07/2015 17/07/2015 5,466,273 17/07/2015 -5466273 Đã xong
VOF Investment Limited 25769459 0 13/07/2015 13/07/2015 12,884,728 13/07/2015 12884731 Đã xong
Grinling International Limited 5981075 0 08/07/2015 08/07/2015 -245,000 08/07/2015 6226075 Đã xong
Greystanes Limited Company 357173 0 10/06/2015 10/06/2015 -40,000 10/06/2015 397173 Đã xong
Beira Limited 2801400 0 10/06/2015 10/06/2015 5,215,599 10/06/2015 -2414199 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 19726777 0 10/06/2015 10/06/2015 1,145,430 10/06/2015 18581347 Đã xong
VOF Investment Limited 25769459 4,000,000 08/06/2015 08/06/2015 0 08/06/2015 25769459 Đăng Ký
Norges Bank 9904360 0 13/04/2015 13/04/2015 -155,000 13/04/2015 10059360 Đã xong