Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ASM - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HOSE)

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
15.85 -0.35 -2.16% 16.20 17.30 15.10 15.80-16.30 305,080 48.80 90 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
CTCP Đầu tư Địa ốc & Khoáng sản Châu Á Lê Thanh Thuấn 909850 400,000 25/03/2013 25/03/2013 -400,000 25/03/2013 1309850 Đã xong
Lê Văn Tình 2841700 1,500,000 25/05/2012 25/05/2012 0 25/05/2012 2841700 Đã xong
Lê Văn Tình 2841700 1,500,000 25/05/2012 25/05/2012 -1,500,000 25/05/2012 4341700 Đã xong
Lê Văn Tình 2851700 2,851,700 15/12/2011 15/12/2011 0 15/12/2011 2851700 Đã xong
Lê Văn Tình 2851700 2,849,600 15/12/2011 15/12/2011 0 15/12/2011 2851700 Đã xong
Lê Văn Tình 697400 0 06/01/2011 06/01/2011 15,000 06/01/2011 682400 Đã xong
Lê Văn Tình 495420 0 08/10/2010 08/10/2010 201,980 08/10/2010 293440 Đã xong
Nguyễn Mạnh Huy 498000 0 10/09/2010 10/09/2010 -110,000 10/09/2010 608000 Đã xong
Nguyễn Mạnh Huy 0 0 17/08/2010 17/08/2010 477,000 17/08/2010 -477000 Đã xong
Lê Quốc Hưng 579000 600,000 30/06/2010 30/06/2010 0 30/06/2010 579000 Đã xong
Lê Quốc Hưng 579000 99,000 30/06/2010 30/06/2010 -99,000 30/06/2010 678000 Đã xong
Lê Quốc Hưng 880000 300,000 22/06/2010 22/06/2010 -301,000 22/06/2010 1181000 Đã xong
Lê Quốc Hưng 880000 500,000 22/06/2010 22/06/2010 0 22/06/2010 880000 Đã xong
Lê Quốc Hưng 560000 0 28/05/2010 28/05/2010 323,880 28/05/2010 236120 Đã xong
Lê Văn Quyền 600000 135,000 12/03/2010 12/03/2010 -135,000 12/03/2010 735000 Đã xong