Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BFC - Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
20.70 0.50 2.48% 20.20 21.60 18.80 20.40-20.80 9,240 1.91 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Asia Value Investment Limited 1080000 0 23/02/2016 23/02/2016 -29,440 23/02/2016 1109440 Đã xong