Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD - Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (HOSE)

Ngành: Công nghệ thông tin

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
13.90 0.90 6.92% 13.00 13.90 12.10 12.90-13.90 24,250 3.24 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
America Limited Liability Company 1328576 0 17/10/2018 17/10/2018 9,400 17/10/2018 1319176 Đã xong
America Limited Liability Company 1134826 0 24/08/2018 24/08/2018 9,900 24/08/2018 1124926 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1311874 0 17/11/2017 17/11/2017 27,980 17/11/2017 1283894 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1340784 0 28/02/2017 28/02/2017 -40,780 28/02/2017 1381564 Đã xong
Nguyễn Ngọc Trung Giám đốc Kinh doanh 403292 0 31/10/2016 31/10/2016 -2,000 31/10/2016 405292 Đã xong
Nguyễn Ngọc Trung Giám đốc Kinh doanh 401292 0 31/10/2016 31/10/2016 2,000 31/10/2016 399292 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1253000 0 14/07/2016 14/07/2016 -97,070 14/07/2016 1350070 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1397780 0 14/07/2016 14/07/2016 -144,780 14/07/2016 1542560 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1795240 0 12/07/2016 12/07/2016 -308,460 12/07/2016 2103700 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1815240 0 08/07/2016 08/07/2016 -328,460 08/07/2016 2143700 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1869880 0 06/07/2016 06/07/2016 -54,640 06/07/2016 1924520 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 2033090 0 24/06/2016 24/06/2016 -60,000 24/06/2016 2093090 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1991910 0 06/06/2016 06/06/2016 8,550 06/06/2016 1983360 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1834530 0 17/05/2016 17/05/2016 27,560 17/05/2016 1806970 Đã xong
Nguyễn Ngọc Trung Giám đốc Kinh doanh 34410 300,000 11/11/2015 11/11/2015 300,000 11/11/2015 -265590 Đã xong
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiều Phong Lâm Thiếu Quân 747500 400,000 12/10/2015 12/10/2015 252,500 12/10/2015 495000 Đã xong
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 600000 0 28/08/2015 28/08/2015 51,420 28/08/2015 548580 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1392250 0 14/08/2015 14/08/2015 16,380 14/08/2015 1375870 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1259230 0 07/07/2015 07/07/2015 39,010 07/07/2015 1220220 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1138310 0 25/06/2015 25/06/2015 23,000 25/06/2015 1115310 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1005110 0 11/02/2015 11/02/2015 20,000 11/02/2015 985110 Đã xong
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiều Phong Lâm Thiếu Quân 0 1,000,000 02/02/2015 02/02/2015 650,000 02/02/2015 -650000 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1030180 0 11/11/2014 11/11/2014 -80,190 11/11/2014 1110370 Đã xong
Văn Thu Thủy 649730 0 20/10/2014 20/10/2014 -139,000 20/10/2014 788730 Đã xong
America Limited Liability Company 625850 0 31/07/2014 31/07/2014 15,100 31/07/2014 610750 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 1000610 0 16/07/2014 16/07/2014 62,390 16/07/2014 938220 Đã xong
Văn Thu Thủy 609000 0 04/04/2014 04/04/2014 60,000 04/04/2014 549000 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 865990 0 20/03/2014 20/03/2014 28,000 20/03/2014 837990 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 727110 0 17/03/2014 17/03/2014 90,890 17/03/2014 636220 Đã xong
Nguyễn Văn Hiệp 350000 0 14/03/2014 14/03/2014 327,000 14/03/2014 23000 Đã xong