Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MWG - Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
62.60 -0.10 -0.16% 62.70 67.00 58.40 62.50-62.90 106,220 66.60 55 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Hanoi Investments Holdings Limited 2020000 0 09/10/2018 09/10/2018 217,740 09/10/2018 1802260 Đã xong
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 16463076 0 01/12/2017 01/12/2017 -2,128,040 01/12/2017 18591116 Đã xong
Idris Ltd 210460 0 19/09/2017 19/09/2017 356,700 19/09/2017 -146240 Đã xong
Aquila SPC Ltd 922140 0 19/09/2017 19/09/2017 903,300 19/09/2017 18840 Đã xong
KB Vietnam Focus Balanced Fund 249700 0 19/09/2017 19/09/2017 100,000 19/09/2017 149700 Đã xong
Wareham Group Limited 4743590 0 19/09/2017 19/09/2017 1,000,000 19/09/2017 3743590 Đã xong
Idris Ltd 0 0 04/08/2017 04/08/2017 164,050 04/08/2017 -164050 Đã xong
Aquila SPC Ltd 389140 0 04/08/2017 04/08/2017 415,400 04/08/2017 -26260 Đã xong
KB Vietnam Focus Balanced Fund 0 0 04/08/2017 04/08/2017 170,550 04/08/2017 -170550 Đã xong
Wareham Group Limited 2800000 0 04/08/2017 04/08/2017 1,250,000 04/08/2017 1550000 Đã xong
Wareham Group Limited 0 0 09/01/2017 09/01/2017 1,400,000 09/01/2017 -1400000 Đã xong
Dragon Capital Markets Limited 0 0 09/01/2017 09/01/2017 1,350,370 09/01/2017 -1350370 Đã xong
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 491002 0 09/01/2017 09/01/2017 245,630 09/01/2017 245372 Đã xong
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 9885258 0 03/01/2017 03/01/2017 -1,653,720 03/01/2017 11538978 Đã xong
Norges Bank 1421837 0 27/09/2016 27/09/2016 888,000 27/09/2016 533837 Đã xong
Amersham Industries Limited 999480 0 27/09/2016 27/09/2016 1,820,371 27/09/2016 -820891 Đã xong
The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) Private Limited 20000 0 23/08/2016 23/08/2016 30,000 23/08/2016 -10000 Đã xong
Norges Bank 1000000 0 23/08/2016 23/08/2016 240,000 23/08/2016 760000 Đã xong
Amersham Industries Limited 0 0 23/08/2016 23/08/2016 730,000 23/08/2016 -730000 Đã xong
NT Asian Discovery Master Fund 7976250 0 08/07/2016 08/07/2016 -1,000,000 08/07/2016 8976250 Đã xong
NT Asian Discovery Master Fund 5509000 0 21/01/2015 21/01/2015 700,000 21/01/2015 4809000 Đã xong
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 4509493 0 13/11/2014 13/11/2014 3,198,714 13/11/2014 1310779 Đã xong