Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NHH - Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
12.15 0.15 1.25% 12.00 12.80 11.20 11.90-12.50 18,440 2.24 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 0 0 03/12/2018 03/12/2018 3,200,000 03/12/2018 -3200000 Đã xong
Nguyễn Thị Thanh 675000 0 17/01/2018 17/01/2018 -415,000 17/01/2018 1090000 Đã xong
Nguyễn Thị Thanh 1550000 0 02/01/2018 02/01/2018 -875,000 02/01/2018 2425000 Đã xong
Nguyễn Thị Thanh 0 0 19/12/2017 19/12/2017 1,550,000 19/12/2017 -1550000 Đã xong