Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PDN - Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
114.10 -4.50 -3.79% 118.60 126.90 110.30 114.10-124.00 110 0.14 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 701000 0 28/09/2018 28/09/2018 -700,700 28/09/2018 1401700 Đã xong
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 0 0 27/06/2018 27/06/2018 700,000 27/06/2018 -700000 Đã xong