Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNJ - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE)

Ngành: Hàng cá nhân & Gia dụng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
117.80 2.90 2.52% 114.90 122.90 106.90 114.90-117.80 77,950 90.86 55 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Trần Thị Xuân Lan 67536 94,800 23/11/2018 23/11/2018 94,800 23/11/2018 -27264 Đã xong
Kiwoom (BVI) One Limited 0 0 20/11/2018 20/11/2018 50,000 20/11/2018 -50000 Đã xong
VOF Investment Limited 4406400 0 03/08/2018 03/08/2018 -1,000,000 03/08/2018 5406400 Đã xong
Norges Bank 1411602 0 24/05/2018 24/05/2018 -80,310 24/05/2018 1491912 Đã xong
VOF Investment Limited 3837600 0 06/04/2018 06/04/2018 -900,000 06/04/2018 4737600 Đã xong
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 1879709 0 06/03/2018 06/03/2018 -700,000 06/03/2018 2579709 Đã xong
Norges Bank 1661602 0 06/03/2018 06/03/2018 200,000 06/03/2018 1461602 Đã xong
Hanoi Investments Holdings Limited 35000 0 12/02/2018 12/02/2018 666,720 12/02/2018 -631720 Đã xong
KB Vietnam Focus Balanced Fund 358300 0 12/02/2018 12/02/2018 294,570 12/02/2018 63730 Đã xong
Norges Bank 466422 0 12/02/2018 12/02/2018 1,195,180 12/02/2018 -728758 Đã xong
Wareham Group Limited 475767 0 12/02/2018 12/02/2018 2,069,540 12/02/2018 -1593773 Đã xong
Vietnam Enterprise Investments Limited 2242000 0 12/02/2018 12/02/2018 1,000,000 12/02/2018 1242000 Đã xong
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 2000300 0 04/08/2017 04/08/2017 59,409 04/08/2017 1940891 Đã xong
Norges Bank 211000 0 04/08/2017 04/08/2017 215,422 04/08/2017 -4422 Đã xong
Wareham Group Limited 0 0 04/08/2017 04/08/2017 407,990 04/08/2017 -407990 Đã xong
Vietnam Enterprise Investments Limited 2142000 0 04/08/2017 04/08/2017 100,000 04/08/2017 2042000 Đã xong
Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 1987996 1,953,596 05/07/2017 05/07/2017 -1,953,596 05/07/2017 3941592 Đã xong
LGM Investments Limited 5298940 0 01/06/2017 01/06/2017 -400,000 01/06/2017 5698940 Đã xong
Panah Master Fund 1532090 0 09/05/2017 09/05/2017 -782,090 09/05/2017 2314180 Đã xong
Apollo Asia Fund 3650000 0 09/05/2017 09/05/2017 -2,900,000 09/05/2017 6550000 Đã xong
Apollo Asia Fund 2000000 0 23/11/2016 23/11/2016 1,900,000 23/11/2016 100000 Đã xong
Vietnam Enterprise Investments Limited 1731227 0 15/06/2015 15/06/2015 -600,550 15/06/2015 2331777 Đã xong
LGM Investments Limited 3768188 0 23/04/2015 23/04/2015 160,000 23/04/2015 3608188 Đã xong
Vietnam Enterprise Investments Limited 1958524 0 20/04/2015 20/04/2015 -100,000 20/04/2015 2058524 Đã xong
Wareham Group Limited 1487116 0 15/04/2015 15/04/2015 -410,000 15/04/2015 1897116 Đã xong
Wareham Group Limited 1747516 0 15/04/2015 15/04/2015 -260,400 15/04/2015 2007916 Đã xong
Vietnam Enterprise Investments Limited 3672194 0 02/04/2015 02/04/2015 3,672,194 02/04/2015 0 Đã xong
Vietnam Enterprise Investments Limited 3812194 0 30/03/2015 30/03/2015 -140,000 30/03/2015 3952194 Đã xong
Wareham Group Limited 1539418 0 01/08/2013 01/08/2013 203,080 01/08/2013 1336338 Đã xong
Vietnam Enterprise Investments Limited 1047754 0 01/08/2013 01/08/2013 783,798 01/08/2013 263956 Đã xong