Mã Chứng Khoán   Tin tức  

STB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HOSE)

Ngành: Ngân hàng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
25.65 0.45 1.79% 25.20 26.95 23.45 25.05-25.65 839,120 212.73 70 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 97530716 0 19/01/2018 19/01/2018 -9,060,000 19/01/2018 106590716 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 109573216 0 16/01/2018 16/01/2018 -12,042,500 16/01/2018 121615716 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 128948176 0 09/01/2018 09/01/2018 -5,502,760 09/01/2018 134450936 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 144495636 0 29/12/2017 29/12/2017 -1,316,000 29/12/2017 145811636 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 165229636 0 07/12/2017 07/12/2017 -4,934,640 07/12/2017 170164276 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta Nguyễn Văn Cựu 2420894 1,420,894 09/03/2015 09/03/2015 0 09/03/2015 2420894 Đăng Ký
Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta Nguyễn Văn Cựu 2740894 1,000,000 06/03/2015 06/03/2015 -320,000 06/03/2015 3060894 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta Nguyễn Văn Cựu 3240894 800,000 05/01/2015 05/01/2015 -500,000 05/01/2015 3740894 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn EXim 50355510 0 24/09/2012 24/09/2012 -3,000,000 24/09/2012 53355510 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN Trầm Khải Hòa 5435797 2,000,000 12/09/2012 12/09/2012 -2,000,000 12/09/2012 7435797 Đã xong
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Đặng Hồng Anh 17300011 17,000,000 24/05/2012 24/05/2012 -17,300,000 24/05/2012 34600011 Đã xong
Công ty TNHH SX-TM Thành Thành Công Đặng Văn Thành 0 100,000 17/05/2012 17/05/2012 100,000 17/05/2012 -100000 Đã xong
Công ty TNHH SX-TM Thành Thành Công Đặng Văn Thành 22136210 22,036,210 24/04/2012 24/04/2012 -22,136,210 24/04/2012 44272420 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn EXim 0 0 06/04/2012 06/04/2012 50,355,510 06/04/2012 -50355510 Đã xong
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Đặng Hồng Anh 17300011 17,300,000 23/02/2012 23/02/2012 0 23/02/2012 17300011 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Nguyễn Thị Phụng 0 103,256,415 11/01/2012 11/01/2012 103,256,415 11/01/2012 -103256415 Đã xong
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Đặng Hồng Anh 22274711 5,000,000 19/12/2011 19/12/2011 -4,974,700 19/12/2011 27249411 Đã xong
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Đặng Hồng Anh 25738010 8,500,000 09/11/2011 09/11/2011 -7,324,000 09/11/2011 33062010 Đã xong
CTCP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh Đặng Văn Thành 0 9,800,000 30/09/2011 30/09/2011 5,423,000 30/09/2011 -5423000 Đã xong
CTCP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh Đặng Văn Thành 0 0 30/09/2011 30/09/2011 813,450 30/09/2011 -813450 Đã xong
Công ty TNHH SX-TM Thành Thành Công Đặng văn Thành 4248879 15,000,000 28/07/2011 28/07/2011 15,000,000 28/07/2011 -10751121 Đã xong
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Đặng Hồng Anh 25738010 2,000,000 15/02/2011 15/02/2011 0 15/02/2011 25738010 Đã xong
Dragon Capital Vietnam Fund 0 8,250,966 20/12/2010 20/12/2010 8,250,966 20/12/2010 -8250966 Đã xong
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Đặng Hồng Anh 10057380 20,000,000 30/11/2010 30/11/2010 15,680,630 30/11/2010 -5623250 Đã xong
CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre Đặng Văn Thành 1415727 500,000 08/11/2010 08/11/2010 0 08/11/2010 1415727 Đăng Ký
CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre Đặng Văn Thành 1048687 500,000 08/11/2010 08/11/2010 0 08/11/2010 1048687 Đã xong
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Đặng Hồng Anh 8557380 1,500,000 21/09/2010 21/09/2010 1,500,000 21/09/2010 7057380 Đã xong
CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre Đặng Văn Thành 1048687 500,000 06/09/2010 06/09/2010 0 06/09/2010 1048687 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát Huỳnh Phú Kiệt 1644340 4,000,000 25/06/2010 25/06/2010 4,000,000 25/06/2010 -2355660 Đã xong
Amersham Industries Limited Dominic Scriven 4826487 2,500,000 21/06/2010 21/06/2010 -2,500,000 21/06/2010 7326487 Đã xong