Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCM - Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE)

Ngành: Hàng cá nhân & Gia dụng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
47.50 2.30 5.09% 45.20 48.35 42.05 44.65-47.50 173,880 80.00 60 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Lê Quốc Hưng 2706900 0 27/06/2017 27/06/2017 -1,751,700 27/06/2017 4458600 Đã xong
Lê Quốc Hưng 2289350 0 16/05/2017 16/05/2017 320,380 16/05/2017 1968970 Đã xong
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 1307700 0 08/05/2017 08/05/2017 -40,000 08/05/2017 1347700 Đã xong
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 2451500 0 11/04/2017 11/04/2017 30,000 11/04/2017 2421500 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công 210006 210,000 21/07/2016 21/07/2016 -210,000 21/07/2016 420006 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công Trần Như Tùng 200006 100,000 23/12/2015 23/12/2015 10,000 23/12/2015 190006 Đã xong
Lê Quốc Hưng 2930000 0 23/10/2015 23/10/2015 -532,090 23/10/2015 3462090 Đã xong
Lê Quốc Hưng 2930000 0 23/10/2015 23/10/2015 53,000 23/10/2015 2877000 Đã xong
Lê Quốc Hưng 2945000 0 21/09/2015 21/09/2015 -15,000 21/09/2015 2960000 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công Trần Như Tùng 6 200,000 10/09/2015 10/09/2015 200,000 10/09/2015 -199994 Đã xong
Lê Quốc Hưng 2721430 0 27/08/2015 27/08/2015 223,570 27/08/2015 2497860 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công Trần Như Tùng 6 200,000 05/08/2015 05/08/2015 0 05/08/2015 6 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công Trần Như Tùng 15006 15,000 18/06/2015 18/06/2015 0 18/06/2015 15006 Đăng Ký
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công Trần Như Trang 6 200,000 08/05/2015 08/05/2015 0 08/05/2015 6 Đăng Ký
Lê Quốc Hưng 2960000 0 07/04/2015 07/04/2015 -261,000 07/04/2015 3221000 Đã xong
Lê Quốc Hưng 2870000 0 20/11/2014 20/11/2014 90,000 20/11/2014 2780000 Đã xong
Lê Quốc Hưng 2400000 0 16/09/2014 16/09/2014 80,000 16/09/2014 2320000 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công Trần Như Tùng 20006 20,000 11/09/2014 11/09/2014 -20,000 11/09/2014 40006 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công Trần Như Tùng 6 100,000 01/07/2014 01/07/2014 100,000 01/07/2014 -99994 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công Trần Như Tùng 20006 20,000 11/06/2014 11/06/2014 -20,000 11/06/2014 40006 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công Trần Như Tùng 6 100,000 11/06/2014 11/06/2014 20,000 11/06/2014 -19994 Đã xong
CTCP Chứng khoán VNDirect 2455224 0 24/10/2013 24/10/2013 -672,870 24/10/2013 3128094 Đã xong
CTCP Chứng khoán VNDirect 3086604 0 03/09/2013 03/09/2013 -326,380 03/09/2013 3412984 Đã xong
CTCP Chứng khoán VNDirect 3446604 0 03/09/2013 03/09/2013 -360,000 03/09/2013 3806604 Đã xong
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 2581845 0 24/07/2013 24/07/2013 -599,520 24/07/2013 3181365 Đã xong
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 3395845 0 19/07/2013 19/07/2013 -814,000 19/07/2013 4209845 Đã xong
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 3395845 2,000,000 03/05/2012 03/05/2012 0 03/05/2012 3395845 Đã xong
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 3395845 2,000,000 03/05/2012 03/05/2012 0 03/05/2012 3395845 Đã xong
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 3395845 2,000,000 03/05/2012 03/05/2012 0 03/05/2012 3395845 Đăng Ký
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 3395845 2,000,000 03/05/2012 03/05/2012 0 03/05/2012 3395845 Đăng Ký