Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW - Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
34.75 2.15 6.60% 32.60 34.85 30.35 34.75-34.75 10 0.00 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 3664720 200,000 10/06/2016 10/06/2016 90,000 10/06/2016 3574720 Đã xong
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 3564720 0 24/12/2013 24/12/2013 100,000 24/12/2013 3464720 Đã xong
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 2120740 1,455,000 12/12/2013 12/12/2013 1,443,980 12/12/2013 676760 Đã xong
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 854240 0 05/09/2013 05/09/2013 1,266,500 05/09/2013 -412260 Đã xong
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 4240 0 30/08/2013 30/08/2013 850,000 30/08/2013 -845760 Đã xong