Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VGC - Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
29.90 -0.30 -0.99% 30.20 32.30 28.10 29.20-30.15 12,380 3.66 60 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Bộ Xây dựng Luyện Công Minh 241985262 80,579,262 24/07/2018 24/07/2018 0 24/07/2018 241985262 Đã xong
Draig Ltd 1619400 0 03/07/2018 03/07/2018 -430,000 03/07/2018 2049400 Đã xong
KB Vietnam Focus Balanced Fund 180000 0 03/07/2018 03/07/2018 -70,000 03/07/2018 250000 Đã xong
KB Vietnam Focus Balanced Fund 586000 0 22/06/2018 22/06/2018 -70,000 22/06/2018 656000 Đã xong
Draig Ltd 2569400 0 22/06/2018 22/06/2018 -250,000 22/06/2018 2819400 Đã xong
Auriga SPC Ltd 320000 0 22/06/2018 22/06/2018 -150,000 22/06/2018 470000 Đã xong
KB Vietnam Focus Balanced Fund 1030000 0 20/04/2018 20/04/2018 -155,000 20/04/2018 1185000 Đã xong
Amersham Industries Limited 776000 0 14/03/2018 14/03/2018 -300,000 14/03/2018 1076000 Đã xong
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 2260000 0 23/02/2018 23/02/2018 -690,000 23/02/2018 2950000 Đã xong
VOF Investment Limited 960000 0 04/12/2017 04/12/2017 -707,000 04/12/2017 1667000 Đã xong
Idris Ltd 3564100 0 04/12/2017 04/12/2017 -60,000 04/12/2017 3624100 Đã xong
Aquila SPC Ltd 1281400 0 04/12/2017 04/12/2017 -52,000 04/12/2017 1333400 Đã xong
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 6132100 0 04/12/2017 04/12/2017 -46,100 04/12/2017 6178200 Đã xong
Amersham Industries Limited 4226000 0 04/12/2017 04/12/2017 -60,000 04/12/2017 4286000 Đã xong
Vietnam Ventures Limited 5000000 0 21/09/2017 21/09/2017 1,800,000 21/09/2017 3200000 Đã xong
Vietnam Investment Property Holdings Limited 5000000 0 21/09/2017 21/09/2017 1,900,000 21/09/2017 3100000 Đã xong
Asia Value Investment Limited 5000000 0 21/09/2017 21/09/2017 340,000 21/09/2017 4660000 Đã xong
VOF Investment Limited 0 0 21/09/2017 21/09/2017 960,000 21/09/2017 -960000 Đã xong
Idris Ltd 0 0 27/07/2017 27/07/2017 4,000,000 27/07/2017 -4000000 Đã xong
Aquila SPC Ltd 0 0 27/07/2017 27/07/2017 2,000,000 27/07/2017 -2000000 Đã xong
KB Vietnam Focus Balanced Fund 600000 0 27/07/2017 27/07/2017 1,500,000 27/07/2017 -900000 Đã xong
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 500000 0 27/07/2017 27/07/2017 6,000,000 27/07/2017 -5500000 Đã xong
Wareham Group Limited 6000000 0 27/07/2017 27/07/2017 5,000,000 27/07/2017 1000000 Đã xong
Amersham Industries Limited 0 0 27/07/2017 27/07/2017 5,000,000 27/07/2017 -5000000 Đã xong
Wareham Group Limited 0 0 21/10/2016 21/10/2016 6,000,000 21/10/2016 -6000000 Đã xong