Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIP - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
8.86 -0.16 -1.77% 9.02 9.65 8.39 8.78-9.01 52,620 4.68 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 3352870 0 08/01/2015 08/01/2015 -178,840 08/01/2015 3531710 Đã xong
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4120590 0 11/12/2014 11/12/2014 -500,000 11/12/2014 4620590 Đã xong
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4620590 0 11/12/2014 11/12/2014 -500,000 11/12/2014 5120590 Đã xong
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 5120590 0 11/12/2014 11/12/2014 -500,000 11/12/2014 5620590 Đã xong
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 3608750 0 22/05/2014 22/05/2014 1,391,250 22/05/2014 2217500 Đã xong
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 3000000 0 14/05/2014 14/05/2014 608,750 14/05/2014 2391250 Đã xong
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 2985000 0 10/03/2014 10/03/2014 15,000 10/03/2014 2970000 Đã xong
Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex 0 0 21/06/2013 21/06/2013 30,503,304 21/06/2013 -30503304 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1163993 0 24/09/2010 24/09/2010 -37,810 24/09/2010 1201803 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1150983 0 28/07/2010 28/07/2010 13,010 28/07/2010 1137973 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1162983 0 16/06/2010 16/06/2010 -10,430 16/06/2010 1173413 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1130663 0 04/06/2010 04/06/2010 32,320 04/06/2010 1098343 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1161163 0 28/05/2010 28/05/2010 -30,500 28/05/2010 1191663 Đã xong
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1157363 0 17/05/2010 17/05/2010 3,800 17/05/2010 1153563 Đã xong
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 3184790 0 10/09/2008 10/09/2008 -243,700 10/09/2008 3428490 Đã xong
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex Nguyễn Anh Dũng 3435589 500,000 18/04/2008 18/04/2008 25,730 18/04/2008 3409859 Đã xong
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 2037738 0 11/12/2007 11/12/2007 96,570 11/12/2007 1941168 Đăng Ký
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex Nguyễn Anh Dũng 2922429 487,000 20/04/2007 20/04/2007 0 20/04/2007 2922429 Đã xong