Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LAW - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (UPCOM)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 13.60 19.00 8.20 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 165.92 Số cổ phiếu đang lưu hành 12,200,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 252,560
Dao động giá 52 tuần 13.60-15.40 Room còn lại NĐTNN 5,978,000
KLGD trung bình (10 ngày) 0 P/E cơ bản 17.80
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 17.80
% biến động giá 1 tháng 0.00 P/B 1.03
% biến động giá 3 tháng 0.00 EPS cơ bản (12 tháng) 0.76
% biến động giá 6 tháng 0.00 EPS pha loãng (12 tháng) 0.76
% biến động giá từ đầu năm 15.25 Giá trị sổ sách 13.19
% biến động giá 1 năm -11.69 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 13.22
% biến động giá kể từ khi niêm yết 15.25 ROE (trailing 4 quý) % 5.75
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
19/04/2021 13.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 13.60 13.60 13.60
16/04/2021 13.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 13.60 13.60 13.60
15/04/2021 13.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 13.60 13.60 13.60
14/04/2021 13.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 13.60 13.60 13.60
13/04/2021 13.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 13.60 13.60 13.60
12/04/2021 13.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 13.60 13.60 13.60
09/04/2021 13.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 13.60 13.60 13.60
08/04/2021 13.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 13.60 13.60 13.60
07/04/2021 13.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 13.60 13.60 13.60
06/04/2021 13.60 0 0 0 0 0 0.00 0 0 13.60 13.60 13.60

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020
Tổng tài sản
308,690.10 318,744.45 318,831.84 324,686.82 306,042.50
Vốn chủ sở hữu
163,510.55 165,503.35 170,991.19 172,564.37 167,411.66
Doanh thu thuần
45,755.84 44,893.64 49,896.50 47,555.23 55,452.08
Lợi nhuận gộp
9,496.92 14,924.59 15,007.45 7,620.02 2,660.14
LN từ hoạt động SXKD
1,989.55 7,223.69 7,423.81 1,420.84 -6,208.16
Lợi nhuận sau thuế
1,026.62 7,400.00 5,451.84 1,573.18 -5,474.18
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
1,026.62 7,400.00 5,451.84 1,573.18 -5,474.18
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
34.00 31.63 29.81 25.01 20.68
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.12 2.14 1.90 1.27 0.76
ROA (trailing 4 quý) %
8.67 8.77 7.54 4.86 3.04
ROE (trailing 4 quý) %
16.09 15.19 13.55 9.19 5.75

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An
Tên giao dịch
Tên viết tắt Cấp thoát nước Long An
Trụ sở chính Số 250 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Số điện thoại +84 (272) 3825114
Fax +84 (272) 3826040
Số lượng nhân sự 134
Website www.lawaco.com.vn
Vốn điều lệ 122,000,000,000


 • Năm 1956: Xí nghiệp cấp nước được thành lập, là tiền thân của Công ty Cấp nước Long An.
 • Ngày 21/11/1992: Xí nghiệp được đổi tên thành Công ty Cấp nước Long An theo quyết định số 1186.UB.QĐ.92 của UBND tỉnh Long An.
 • Năm 2007: Căn cứ vào quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 08/05/2007 của UBND tỉnh Long An về phê duyệt phương án chuyển đổi công ty thành công ty TNHH MTV Cấp nước Long An.
 • Ngày 24/04/2013: UBND tỉnh Long An ra quyết định số 1429/QĐ-UBND chuyển đổi loại hình hoạt động của công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Long An.
 • Ngày 26/06/2013: Công ty đã đấu giá 3.199.900 cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 01/10/2013: Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với mức vốn điều lệ đăng ký là 135 tỷ đồng (Vốn điều lệ thực góp là 113.51 tỷ đồng).
 • Ngày 23/04/2015: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 cho công ty với mức vốn điều lệ 122 tỷ đồng.
 • Ngày 15/05/2015: Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.
 • Ngày 26/11/2015: Cổ phiếu của công ty được chấp thuận niêm yết lần đầu trên sàn UPCoM với mã chứng khoán LAW.
 • Ngày 21/12/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của 12.200.000 cổ phiếu LAW trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 11.800 đồng/ cổ phiếu.

 • Khai thác và cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Tân An và một số khu công nghiệp trong tỉnh; sản xuất nước uống đóng chai.
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng ( Bao gồm tư vấn, thiết kế, lập dự toán các công trình lắp đặt hệ thống đường ống cung cấp nước, thoát nước).
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Chi tiết: Kinh doanh các loại vật tư - thiết bị cấp nước).
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ