Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ACV - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCOM)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
80.00 0.20 0.25% 79.80 91.70 67.90 78.00-80.30 143,100 11.43 90 Mua Bán


Thị giá vốn 185,637.27 Số cổ phiếu đang lưu hành 2,176,950,436.00
Giá mở cửa 79.80 SLCP giao dịch tự do 100,154,875
Dao động giá 52 tuần 66.80-97.00 Room còn lại NĐTNN 984,649,063
KLGD trung bình (10 ngày) 931,300 P/E cơ bản 269.96
% Biến động giá 5 phiên 4.99 P/E pha loãng 269.96
% biến động giá 1 tháng -7.83 P/B 4.84
% biến động giá 3 tháng -10.81 EPS cơ bản (12 tháng) 0.32
% biến động giá 6 tháng -1.84 EPS pha loãng (12 tháng) 0.32
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 17.62
% biến động giá 1 năm 5.82 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 1.06
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 1.81
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/06/2022 80.00 0.20 0.25% 143,100 0 143,100 0.00 0 0 79.80 80.30 78.00
24/06/2022 80.00 3.60 4.71% 68,900 0 68,900 0.00 0 0 76.50 81.00 76.50
23/06/2022 76.70 0.50 0.66% 225,100 0 225,100 0.00 0 0 76.20 77.00 76.00
22/06/2022 76.20 0 0 223,100 0 223,100 0.00 0 0 76.20 76.70 75.80
21/06/2022 76.00 -1.70 -2.19% 26,800 0 26,800 0.00 0 0 75.80 77.60 75.80
20/06/2022 76.50 -1.70 -2.17% 69,100 0 69,100 0.00 0 0 77.50 78.20 76.50
17/06/2022 79.00 -1.50 -1.86% 59,100 0 59,100 0.00 0 0 80.40 80.40 75.90
16/06/2022 80.40 -0.20 -0.25% 37,100 0 37,100 0.00 0 0 80.60 80.80 80.40
15/06/2022 80.80 -1.50 -1.82% 9,500 0 9,500 0.00 0 0 80.60 81.70 80.00
14/06/2022 80.50 -3.50 -4.17% 69,500 0 69,500 0.00 0 0 84.00 84.00 80.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
56,307,495.97 56,201,469.75 55,359,017.60 54,840,208.01 53,836,493.95
Vốn chủ sở hữu
38,246,995.66 38,100,706.08 37,468,731.03 37,672,229.49 38,353,865.99
Doanh thu thuần
1,903,824.17 1,523,960.17 370,501.57 960,128.02 2,108,605.37
Lợi nhuận gộp
353,866.71 26,692.28 -1,003,724.42 -62,546.00 654,822.76
LN từ hoạt động SXKD
1,065,476.64 423,447.58 -885,556.84 406,000.63 1,087,497.04
Lợi nhuận sau thuế
861,823.21 337,910.78 -856,392.59 333,254.55 874,925.93
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
863,802.66 338,725.43 -855,401.93 329,639.77 874,672.52
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
2.64 9.69 -7.42 -16.53 -7.75
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.47 0.78 0.32 0.36 0.32
ROA (trailing 4 quý) %
1.80 2.97 1.24 1.41 1.25
ROE (trailing 4 quý) %
2.75 4.48 1.84 2.10 1.81

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP
Tên giao dịch
Tên viết tắt Cảng Hàng không VN
Trụ sở chính Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại
Fax
Số lượng nhân sự 9305
Website https://www.vietnamairport.vn/
Vốn điều lệ 21,771,732,360,000


 • Năm 1993: Cụm cảng hàng không sân bay Miền bắc-Miền trung-Miền nam được thành lập;
 • Năm 2007: Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Trung và Nam được thành lập;
 • Ngày 08/02/2012: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng công ty Cảng Hàng không Miền Trung và Tổng Công ty Cảng Hàng không Miền Nam với vốn điều lệ 14.693 tỷ đồng theo Quyết định số 238/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải;
 • Ngày 06/10/2015: Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1710/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;
 • Ngày 10/12/2015: Đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mức giá đấu thành công bình quân là 14.344 đồng/cổ phần;
 • Ngày 16/03/2016: Tổ chức đại hội cổ đông lần đầu;
 • Ngày 01/04/2016: Chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ 21.771.732.360.000 đồng;
 • Ngày 21/11/2016: Chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM;

 • Dịch vụ hàng không: (i) Dịch vụ phục vụ hành khách, (ii) Dịch vụ hạ cất cánh, (iii) Dịch vụ phục vụ mặt đất và (iv) Dịch vụ soi chiếu an ninh;
 • Dịch vụ phi hàng không: Cho thuê mặt bằng, văn phòng, cho thuê mặt bằng quảng cáo, phí bến bãi giữ xe và các dịch vụ khác;
 • Kinh doanh hàng bách hóa, đồ lưu niệm, đồ ăn và kinh doanh hàng miễn thuế;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ